Oświadczenie

Przepraszam Panią Małgorzatę Jurga-Rutkowską, spadkobierczynię po zmarłym mężu, architekcie Wojciechu Rutkowskim, za nieuprawnione wykorzystywanie w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością zawodową i gospodarczą w charakterze architekta na stronie internetowej o adresie http://architektura-krol.pl wizualizacji przedstawiających projekty autorstwa Pana Wojciecha Rutkowskiego, co stanowiło naruszenie autorskich praw osobistych oraz majątkowych po zmarłym Wojciechu Rutkowskiego, które upoważniona jest obecnie wykonywać Pani Małgorzata Jurga-Rutkowska, a nadto co również mogło wprowadzać w błąd co do autorstwa tych projektów. Łukasz Król

ul. Dzikiej Róży 5B2, 81-198 Kosakowo
tel. +48 602 792 699, e-mail: info@architektura-krol.pl